Narrative

Composition - Narrative
Composition - Narrative
NARRATIVE
Jedną z najbardziej typowych form wypracowania jest opowiadanie. Zazwyczaj prosi się o napisanie krótkiej historii, która zaczyna się lub kończy podanym zdaniem. Poniżej znajdziesz wskazówki jak napisać takie opowiadanie.

Write a story that begins ‘I’ll never forget the night...’

KROK 1
Jedną z najważniejszych spraw w opowiadaniu jest chronologia. Najpierw poukładaj wydarzenia według kolejności. Zrób szkic całego opowiadania. Oto przykład:

I’ll never forget the night our car broke down. We were 10 km from home and we had to walk there. It was 12.45 and it started to rain. We arrived home at 02.30. The door of our house was locked because we had left the front door key in the car. We broke a window but a policeman came and we had to explain the situation to him. We went to bed at 3 o’clock.

Kiedy układasz wydarzenia pamiętaj o czasach. W opowiadaniu zazwyczaj używamy czasów Past Simple i Past Continuous. Jeżeli coś działo się przed wydarzeniami, które opisujesz, wtedy używaj czasu Past Perfect, tzw. czasu zaprzeszłego.

KROK 2
Aby uczynić opowiadanie bardziej interesującym możesz połączyć krótkie zdania takimi zwrotami, jak; and, or, then, so, which, whose, whom, who. Oto przykłady takich zdań:

The man who found the wrecked coach first went back to the village and asked for help.
She felt very ill the next morning but she still went to work, which surprised me.
When the police arrested him he didn’t put up a struggle or make a fuss.
First they went to Madrid then they took a plane to Seville.
The last bus had gone so he had to hire a car, which was very expensive.
She was the woman who stole the car from the garage.

KROK 3
Zastanów się, jak uczynić twoje opowiadanie bardziej interesującym. Co można dodać, a co zmienić? Bądź krytyczny i postaw się w sytuacji czytelnika. Pamiętaj o tym, żeby zachować harmonię kompozycji, nie poświęcaj zbyt dużo czasu na opisy osób, czy sytuacji, tylko wpleć je rozsądnie w tekst. Pisz o tym, co ma wpływ na opowiadanie. Jeśli na przykład wspomnisz, że policjant przyszedł z psem, warto tego psa wykorzystać w dalszej opowieści. To stara zasada, że jeśli w pierwszym akcie sztuki pojawia się pistolet, to musi on wystrzelić, wiadomo, że ktoś będzie zabity. Oczywiście, nie jest to najmodniejszy sposób pisania, ale nie warto na maturze ryzykować pisząc abstrakcyjne, lub postmodernistyczne opowiadanie. Jest to w końcu test z języka, a nie konkurs literacki.
Wypisz sobie ciekawe zwroty i określenia, które mogą być użyte w opowiadaniu. Na maturze w części pisemnej możesz mieć słownik, nie będzie więc z tym problemu.

Podajemy zestaw zwrotów, które ułatwią ci poukładać wydarzenia w ciekawy sposób i wzbogacą twoją pracę językowo:

To begin with
At first tych wyrażeń używamy na wstępie, jest to oczywiście mało
Initially oryginalne rozpoczęcie
At the outset

Before this
Formerly o wydarzeniach wcześniejszych
Prior to this

Meanwhile
While kiedy dwa lub więcej wydarzeń dzieje się
Simultaneously w tym samym czasie
At about the same time
At the roughly the same time as this
While this was happening

Just then
It was now that
Next o wydarzeniach nastęoujących po sobie
After this
Afterwards
Later
Subsequently
Not longer after this

In the end
As it turned out
Finally w zakończeniu
Eventually
At last


Nasze opowiadanie w rozbudowanej wersji wygląda tak:


I’ll never forget the night our car broke down. We were on our way home after a marvellous evening out with some friends. It was well after midnight and we were still miles from home. We tried to get the engine started again, but in vain. There was no traffic on the road at all, so we couldn’t get a lift and had to walk all the way home. to make matters worse it started to rain and by the time we arrived we were wet through. But worse was yet to come! It was then that we discovered that we’d left our front door key in the car.
We had no choice but to break a window and climb in. Unfortunately, just as we were doing this, a police car stopped in the road. At first, of course, the policeman didn’t believe our story and wanted to take us to the police station, but in the end we convinced him that we were telling the truth. By the time we got to bed it was past three o’clock and we were cold, wet, miserable and absolutely exhausted.FAIRY TALE
Często zdarza się, że opowiadanie, które masz napisać ma mieć formę bajki, lub umiejscowione jest w baśniowej scenerii. W takim opowiadaniu najczęściej używamy następujących zwrotów:

Once upon a time
There once lived
In days of old
In times of old
Many years ago
Long, long years ago
Legend has it that
My story starts with
The story goes that
Little did she / he know
To cut a long story short
And so they lived happily ever after
So ends the tale of


PAMIĘTAJ!
1. Zrób szkic opowiadania. Uporządkuj wydarzenia.
2. Zastanów się nad szczegółami. Kim jest boheter? Gdzie dzieje się akcja? Kiedy? Warto też zamieścić jakieś detale, ale z umiarem.
3. Uporządkuj tekst. Zaplanuj kolejne paragrafy. Zdecyduj jakich zwrotów w nich użyjesz. Pomyśl nad ciekawymi określeniami, które opisywałyby ludzi, czy wydarzenia i wzbogaciły tekst.
4. W czasie zwróć szczególną uwagę na czasy i ich zgodność.
5. Bardzo ważna jest korekta. Zanim do niej przystąpisz odpocznij chwilę, żeby mieć świeższe spojrzenie na tekst.
ĆWICZENIA
1. Dokończ bajkę o Czerwonym Kapturku.

LITTLE RED RIDING HOOD
Once upon a time there was a girl called Little Red Riding Hood who lived with her mother.
Little Red Riding Hood’s grandmother had invited her to her cottage, so one fine day she set off to visit her. The little girl go ready, waved goodbye to her mother and promised to be careful. On her arm she carried a basked which contained a cake her mother had baked specially. It was a lovely spring morning, the sun was shining and the birds were singing, happy that the winter was over.
Even though Little Red Riding Hood’s mother had told her to follow the path through the field, the naughty child decided to take a short cut through a wood. As she went deeper and deeper into it, the cold and darkness frightened her. She was making her way along the narrow path when she heard a noise. All of sudden a big, fierce - looking wolf jumped out from behind a bush and came towards her...2. Poniżej znajdziesz opowiadanie w bardzo uproszczonej wersji. Rozwiń je łącząć zdania i używając podanych wyżej zwrotów.


The princess saw a frog. The frog was in the pond. The pond was near the castle. The frog spoke to the princess. The princess was surprised. The princess went everyday to the pond to talk to the frog. The princess fell in love with the frog. One day the frog asked the princess for a kiss. The princess gave the frog a kiss. The frog turned into a handsome young prince. A witch had cast a spell on the prince. The witch had taken the prince’s castle. The witch lived in the castle. The prince went to the castle. The prince killed the witch. The princess married the prince. They lived happily ever after.
Test

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Loading ...